Harry Potter Powered by Trendolizer

J.K Rowling anklagas för transfobi – Nya Dagbladet

Trending story found on nyadagbladet.se
J.K Rowling anklagas för transfobi – Nya Dagbladet
Uttryckte stöd för forskare som fått sparken efter att ha hävdat att man inte kan byta sitt biologiska kön.
[Source: nyadagbladet.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments