Harry Potter Powered by Trendolizer

de Volkskrant | Aaf vindt het heerlijk om haar kinderen op...

Trending story found on www.facebook.com
de Volkskrant | Aaf vindt het heerlijk om haar kinderen op...
Aaf vindt het heerlijk om haar kinderen op te zien gaan in Harry Potter-boeken. Het enige probleem: ze begrijpt er niks van. ‘Mijn man las een passage...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments