Harry Potter Powered by Trendolizer

Trond Giske er Voldemort. Derom hersker det ingen tvil

Trending story found on www.dagbladet.no
Trond Giske er Voldemort. Derom hersker det ingen tvil
Men hvem er Arbeiderpartiets Harry Potter?
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments